Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

 

 

Proje Ana Sayfası

Proje Özeti

Projenin Amacı

Proje Ekibi

Proje Gerekçeleri

Proje Hedef ve Ara Hedefleri

Proje Faaliyetleri

 

 

proje GEREKÇELERİ

 

Projenin neden gerekli olduğuna ilişkin yapılan sorun analizi sonuçları tabloda verilmiştir. Bu tabloya bağlı olarak proje gerekçeleri açıklanmıştır.

Genel Sorun

Çevre sorunları artıyor

 

Sağlık sorunları artıyor

Yaşam kalitesi düşüyor

 

Ekonomik sorunlar artıyor

 

Sera Gazı Salınımları Artıyor

 

 

Odak Sorun

Bisiklet Kullanımı Yaygın Değil

 

 

 

 

Odak Sorunun Ana nedenleri

Toplumsal Araç Algısı Farklı

Altyapı Yetersiz

Bisikletin Faydaları Bilinmiyor

 

 

 

 

Nedenler

Araba kullanımı yaygın

Bisiklet yolları yok

Kentsel yaşam anlayışı

Bisiklet çocuk aracı olarak görülüyor

Kentsel planlama yetersiz

Tanıtım yetersiz

Kurumların yatırım önceliklerinde bisiklet yok

Bisiklet doğa ilişkisi kurulamıyor

İklim-bisiklet ilişkisi bilinmiyor

 

 

 

2SDesign Copyright 2004