Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

 

 

Proje Ana Sayfası

Proje Özeti

Projenin Amacı

Proje Ekibi

Proje Gerekçeleri

Proje Hedef ve Ara Hedefleri

Proje Faaliyetleri

 

 

PROJE ÖZETİ

Küresel iklim değişimine araçların eksoz emisyonlarının katkısı %13,5 ile  oldukça yüksektir. Araç kullanımının azaltılması, alternatif enerji kaynakları ile çalışan yeni araçların geliştirilmesi, toplu taşımanın artırılması ve bisiklet gibi enerji kullanmayan araçların yaygınlaştırılması bu oranı düşürecektir. Bu yüzden iklim değişimine karşı alınacak önlemler arasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Bisikletin yaygınlaşabilmesi için bisiklete ilişkin toplumsal algıların değişmesi gerekmektedir. Çünkü bisiklet ülkemizde halen bir ulaşım aracı olarak görülmemektedir. Diğer taraftan bisiklet kullanımını kolaylaştıracak, yaygınlaşmasına katkı sağlayacak altyapı ne şehirlerde, ne gençlerin yoğun olarak yaşadığı üniversite kampuslerinde ve ne de kırsalda gelişmemiştir. Ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmanın faydaları yeterince bilinmemektedir.

Bu yüzden projede genelden özele doğru, Van’da sera gazı salınımlarının azaltılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampus alanında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, bisikletin ulaşım aracı olarak algılanması ile bisikletin faydalarının tanıtılması ve altyapının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonucunda YYÜ kampus alanı içinde bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak altyapının iyeleşmesi ve bisiklet kullanımının artması, hedef kitle üzerinde bisiklet-doğa arasındaki güçlü ilişkinin kurulması beklenmektedir.

PROJECT SUMMARY

Riding to Bike, Saving to Nature- The Project on Developing of Life with Bicycle in Van , Turkey

Vehicle emissions are caused global climate change as 13.5% and this ratio high level.  This ratio will be decreased by decreasing of vehicle use, developing new vehicles to running with alternative energy sources, increasing of the public transportation and promotion of vehicles as bikes. Fort this reason, use of bikes should be increased against to global climate change.

There is a necessity changing of community sensing about bike for developing of the bike using. People do not accept to bike as transportation vehicle in our country.  However, infrastructure of the bike using does not developed in urban and rural areas and university campus in which lives young people. Advantages of the bike using do not known very well. 

Project focused on following from general to special aims: increasing to sera gases in Van, developing to bike using in Yuzuncu Yil University campus, supporting to right sensing of bike and promoting to advantages of the bike, developing to infrastructure of the bike using.

After the project, we are hopping to improving of infrastructure which it is support to increase bike using in YYU campus and supporting to relation of bike-nature on target groups  

 

 

2SDesign Copyright 2004