Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa
SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ YAYINLAR

Değerli doğa dostları,

Bu bölümde sizlere konularımızla ilgili çeşitli yayınların tanıtımını yapmaya çalışacağız. Amacımız, az ya da çok doğaya meraklı olan kişilerin faydalanabileceği gene az ya da çok doğayla, çevreyle ilgili, genel basın dünyasında yayınlanan eserleri aynı zamanda da özel yayınlarımızı tanıtmak. Şimdilik gelişigüzel sunacağımız seçkilerimiz elbette piyasadaki tüm eserleri kapsamayabilir. Dolayısıyla sizin katkılarınız da bu köşeyi zenginleştirecektir. İşte ilk listemiz:

* Çevre ve ekoloji , Mine Kışlalıoğlu,Fikret Berkes,Remzi Kitapevi, İstanbul
* Ekoloji Terimleri Sözlüğü, Necmettin Çepel,İÜ Orman Fak.,İstanbul
* Türkiye Bitki Adları Sözlüğü, Turhan Baytop, TDK Yay.578 Ankara
* Biyolojik Çeşitlilik, Mine Kışlalıoğlu,Fikret Berkes, Türkiye Çevre Vakfı yay.
* Türkiye Suları, Nuri Munsuz, İlhami Ünver, Gökhan Çaycı, AÜ ziraat Fak yay 1505 Ankara
* Av Hayvanları ve Avcılık, Savhi Huş, İÜ Orman Fak. Yay, 202 . İstanbul
* Yaban Hayvanları Bilgisi, Hasan Çanakçıoğlu, Torul Mol, İÜ yay.440 İstanbul
* Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Vakfı yay. Ankara
* Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği yay. Ankara
* Dünya'nın Yeşil Tarihi, Clıve Ponting, Sabancı Ün yay. İstanbul
* Van Gölü İnci Kefalı, Mustafa Sarı, Çekül Vakfı yay. İstanbul
* Bildiğiniz Havaların Sonu,Mikdat Kadıoğlu, Güncel yay. İstanbul
* Deniz Canlıları Rehberi, TÜDAV yay. İstanbul
* Ağaçlar, TEMA yay. İstanbul
* Yaşamın Temel Kuralları,Ali Demirsoy, Meteksan mat.Ankara
* Türkiye'nin Tabiatı koruma Alanları, Kırsal Çevre ve Ormancılık sorunları Araştırma Vakfı yay. Ankara
* Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları, DHKD yay. İstanbul
* Doğa Koruma Rehberi, Noyan Özkan, Nar yay. İstanbul
* Biz Gideriz Ormana, Yücel Çağlar, Ankara
* Anadolu Dağlarında Elli Yıl, Turhan Baytop, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
* Alıç Ağacı İle Sohbetler, İsmet Birand, Tübitak yay. Ankara
* Sulak Bir Gezegenden Öyküler, Sargun Tont, Tübitak yay. Ankara
* Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Ün. Yay. Ankara
* Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları, Dhkd yay. İstanbul
* Türk Çevre Mevzuatı, Türkiye Çevre Vakfı yay. Ankara
* Doğa Bilimleri Tarihi, A.Osman Gürel, İmge kitapevi, Ankara
* Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası, Selim Budak, Büke yay. İstanbul
* Kuşlar ve Cennetleri, Murat Yarar, Atlas Yay. İstanbul
* Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yay. İstanbul
* Bitki Ekolojisi, Münir Öztürk, Özcan Seçmen, EÜ Fen Fak.yay 141, İzmir

2SDesign Copyright 2004