DOĞA GÖZCÜLERİ DERNEĞİ

FAALİYET RAPORU

EKİM 2003-NİSAN 2004

 

 

Giriş

 

Doğa Gözcüleri Derneği (DGD), artan çevre sorunları ve bozulan doğa-insan ilişkisinin dünyayı tehdit etmesini dikkate alarak, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve doğa-insan ilişkisinde doğayla uyumlu yaşamı yeniden sağlamak için bölgesel, ulusal ve uluslar arası projeler-etkinlikler yapmak üzere Ekim 2003 tarihinde kuruldu.

 

Kurulduğu günden itibaren amaçları doğrultusunda çalışmaya başlayan DGD bu güne kadar yerel ve ulusal kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Hatta uluslar arası ilişkiler kurdu ve projeler hazırladı. 8 Kurucu ile yola çıkan DGD, bu gün 17 üyeye ulaştı. Faaliyetlerini yürütmek için hibe yolu ile  kaynak buldu.

 

Faaliyetler

 

DGD faaliyetleri kurulduğu günden başlamak üzere şu şekilde sıralanabilir:

  1. Gönüllü İnci Grubu tarafından 2003 yılı başında hazırlanan “Van-Bitlis Yöresinin Geofitleri (soğanlı, yumrulu, rizomlu bitkiler)” isimli kitapçık, ÇEKÜL Vakfı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Gönüllü İnci Grubu ile birlikte hazırlanan mini bir poje ile basıldı ve dağıtımı yapıldı.
  2. DGD’nin kuruluşu Saçı Beyaz Pastahanesinde yapılan bir basın toplantısı ile yerel ve ulusal medyayla paylaşıldı. Basın toplantısına katılan basın mepsuplarına DGD’nin kuruluş amacını ve hedeflediği aktiviteleri anlatan bir dosya hazırlanarak dağıtıldı.
  3. Dernek kurucuları tarafından 10 yıldır sürdürülen “İnci kefalının korunarak kullanılması” çalışmalarının bir proje kapsamında yürütülmesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP-GEF/ SGP) na proje geliştirme fonu için başvuruldu ve bu başvuru kabul edildi.
  4. Sürdürülebilir inci kefalı balıkçılığı için geliştirilecek projenin yerel halkın sosyo-kültürel ve geleneksel yapısıyla uyumlu olmasını sağlamak üzere projeye Sosyolog-İletişimci Yard. Doç. Dr. Halil NALÇAOĞLU ve Halkbilimci Solmaz KARABAŞA dahil edildi. Her iki uzman Van’a davet edilerek yöreyi tanımaları sağlandı.
  5. Ocak ayı içinde DGD tarafından geliştirilen proje UNDP-GEF/SGP’ye sunuldu ve Şubat sonunda proje onaylandı. Böylece DGD ilk uluslar arası projesini almış oldu. Sağlanan hibenin kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvuruldu.
  6. Şubat ayı içinde Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi tarafından Gürpınar’da yakalan 175 parça hayvan postu bölgemizin kaçak avcılar tarafından bir cennet olduğunu gösterdi. Kaçak avın önlenmesi ve bölge gerçeklerine dikkatleri çekmek için DGD bir basın bildirisi hazırlayarak yerel ve ulusal medyaya dağıttı.
  7. DGD kurucularından Mustafa SARI, Şahika ERTAN ve Asaf ERTAN, derneğin amaçları, faaliyet alanları ve bundan sonra yapılacakları, DGD yi konu alan bir programda yerel TV’de anlattılar.
  8. DGD yeni kurulmuş olmasına rağmen resmi kurumlar tarafından kısa sürede tanınarak ilgili konularda fikrine başvurulmak üzere akredite edildi. Bu kapsamda Van İl Av Komisyonu’na “ilgili STK” olarak davet edildi. Van ilinin av alanlarının belirlendiği bu toplantı için, bir rapor hazırlandı. Ancak Van Gölü havzasının Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkari’nin de dahil olduğu bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünen DGD, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkari illerinin hepsi için ayrı ayrı birer rapor hazırladı. Bu raporlarda ava kapatılması gereken bölgeler ayrıntılı olarak tanımlandı ve av sezonunun tarihleri tespit edildi. Bu illerin Av Komisyonları’na gönderilen raporların hemen hepsi komisyonlarca benimsendi.
  9. İnci kefalının korunmasında güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarını desteklemek ve eksik bilgileri tamamlamak için Van İl Jandarma Komutanlığı’nda göl çevresindeki ilçe ve karakol komutanlarına yönelik eğitim çalışması yapıldı.
  10. Yaklaşan inci kefalı üreme dönemi dikkate alınarak Bitlis bölgesindeki Jandarma İl, İlçe ve Karakol Komutanlarına yönelik eğitim çalışması Mart ayı içinde Ahlat’ta gerçekleştirildi. Eğitim toplantısına Bitlis bölgesi jandarma komutanları katıldı.

11.   İnci kefalının üreme döneminde alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi için Van İl Tarım Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya yine “ilgili STK” olarak davet edilen DGD, bu toplantıda bu güne kadar yürütülen çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bir rapor sundu ve alınması gerekli tedbirleri yetkililere iletti.

12.   İnci kefalının üreme göçünün başlaması üzerine, bu orijinal göçe dikkatleri çekmek üzere bir basın bildirisi hazırlandı ve medyaya dağıtıldı. Yerel basının tamamında, ulusal basının ise büyük bir kısmında bu habere yer verildi.

 

 

Sonuç

 

DGD kuruluşundan bu güne kadar geçen 6 aylık sürede kuruluş felsefesine uygun olarak yukarda sayılan faaliyetleri gerçekleştirmiş ve başta Van olmak üzere bölgeye, ülkeye ne gibi katkılar sağlayacağını sınırlı da olsa gösterebilmiştir. Bazı kurum, kuruluş ve kişilerce  “STK nın sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmaktan başka bir görevi olmadığı” şeklinde ileri sürülen görüşün aksine, DGD projeler üreterek, ürettiği projelere kaynak bularak aslında STK ların sorunların çözümünde ne kadar etkili olabileceklerini de göstermiştir. Zamanla artacak kurumsal kapasitesine bağlı olarak DGD, başta Van Gölü havzası olmak üzere ülkemizin doğal kaynaklarının korunarak kullanılması yönünde projeler geliştirmeye, bu projeler için kaynak aramaya, toplumdaki farkındalığı artırmak için doğal kaynakların korunmasını gündemde tutmaya, amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslar arası işbirlikleri ile örgütsel kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.