Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa
 

           

VAN-BİTLİS YÖRESİNİN GEOFİTLERİ 

(Soğanlı, yumrulu, rizomlu bitkileri)

TEHLİKELER VE KORUMA

 

Proje No: TUR - 03 - 07PL

Destekleyen Kuruluş

Proje,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP-GEF/SGP) tarafından desteklenmiştir.

Projenin Amacı

Van-Bitlis yöresindeki zengin doğal kaynakların korunması, bu zenginliklerin gelecek nesillere intikal ettirilebilmesi için son derece önemlidir. Bu bağlamda koruma mevzuatı belli olmasına karşın, gerekli ilgiyi yeterince görmeyen geofit grubu (soğanlı, yumrulu ve rizomlu) bitkiler de özel bir hassasiyet istemektedir. Projede konu hakkında yeterince kaynak bulunmadığını göz önüne alarak, güvenlik güçlerini bilgilendirmek amacıyla oldukça basit bir anlatımla yöredeki önemli soğanlı bitkileri tanıtan bir küçük kitapçık hazırlanması  hedeflenmiştir.

Proje Ekibi

Yayın editörlüğü, Proje Yürütücüsü Şahika ERTAN tarafından üstlenilmiştir. Yayında yer alan bitkiler hakkındaki bilimsel veriler ve fotoğraflar Proje Danışmanı Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU tarafından sağlanmıştır. Yayının ilk hazırlık aşaması ve fotoğrafların yerleştirilmesi Proje Danışmanı Doç. Dr. Mustafa SARI tarafından üstlenilecektir. Yayının hazırlanmasında, Halim Yalçın grafik ve  tasarım işlerini yürütmüş ve Makro- MR basım işlerini tamamlamıştır.  Yayının dağıtımında Gönüllü İnci Grubu üyeleri Yasin YILMAZ, Ayşegül BİTİKTŞ, Özden KIR ve Erizan AYSAN, Doç. Dr. Mustafa SARI ile birlikte etkin rol üstlenmişlerdir.

Projenin Hedef Kitlesi

Yayının hedef kitlesi Van-Bitlis bölgesinde faaliyet gösteren tüm güvenlik birimleridir.

Proje Ortakları

Doğa Gözcüleri Derneği

ÇEKÜL Vakfı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Y.Y.Ü. Gönüllü İnci Grubu

Geofit Fotoğrafları

2SDesign Copyright 2004