Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

 

 

Proje Ana Sayfa

Proje Özeti

Projenin Amacı

Proje Ekibi

Proje Gerekçeleri

Proje Hedef ve Ara Hedefleri

Proje Alanı

Proje Fotoğrafları

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNCİ KEFALI BALIKÇILIĞI VE TÜKETİMİ-1. EVRE: ALTERNATİF GEÇİM KAYNAKLARININ YEREL HALKLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELENEKSEL TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

PROJE HEDEF VE ARA HEDEFLERİ

Proje Hedefi


Projede, yerel halkın inci kefalının korunmasına ilişkin geliştirilen yönetim modelini destekleyerek, sürdürülebilir balıkçılık politikalarını sahiplenmesi için alternatif geçim olanaklarını yerel halkla birlikte değerlendirmeyi hedeflenmektedir.

Proje Ara Hedefleri


1. Alternatif geçim kaynaklarının yerel halkın sosyo-kültürel ve geleneksel yapısıyla uyumunun kontrol edilmesi


2. Beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve balığın doğru tüketimi için bilinç oluşturma


3. Balıkçılığın sürdürülebilirliği için temel ilkelerin tekrar geleneksel kültür içine alınması

4. Doğa Gözcüleri Derneği’nin kalıcılığının ve bölgedeki doğa koruma projelerinde etkinliğinin sağlanması

2SDesign Copyright 2004