Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

  

                                    PANELE DAVET

  Kırsal Kalkınma Projeleri, Destekler ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

 

Doğa Gözcüleri Derneği, toplumda ekoloji bilincinin oluşmasını sağlayarak doğal kaynakların tüketilmeden, korunarak kullanılması ve bu yolla dünya zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Ziraat Fakültesi ise kırsal kalkınmanın bilimsel altyapısını oluşturacak en temel kurumlardan birisidir. Kurumsal olarak bu bağlamda, kalkınma ve doğal kaynakların kullanımı arasındaki ilişkinin gittikçe karmaşıklaştığını düşünmekteyiz. Ülkemizde uzun bir süredir kırsal kalkınma amaçlı ulusal ve uluslararası ölçekte destekler oluşturulmakta ve pek çok küçük ölçekli proje gerçekleştirilmektedir. Özellikle AB fonlarının da devreye girdiği son dönemlerde bu tarz projelerde hızlı bir artış ve yaygınlaşma gözlenmektedir. Ne var ki desteklerin artışına karşılık proje sonuçlarındaki verimliliğin, destekler ve beklentilerle doğru orantılı olup olmadığı konusunda kaygılarımız bulunmaktadır. Bu nedenle kırsal kalkınmaya yönelik olarak verilen destekler, yürütülen çalışmalar ve sonuçların irdelenmesini hedef alan ve kısa programı aşağıda verilen bir panel düzenlemeyi planlamış bulunmaktayız. 

Panele katılımınızı bekler saygılar sunarız. 

 

      Prof. Dr. Fırat CENGİZ

     Ziraat Fakültesi Dekanı

                   Doç. Dr. Mustafa SARI

                   Yönetim Kurulu Başkanı

 

             Panelistler         :

 Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR                      MPM Araştırma Bölüm Başkanlığı Uzmanı

 Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK                  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

 Doç. Dr. Mustafa SARI                   Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi                   Su Ürünleri Bölümü Öğretim Üyesi

 DPT   Temsilcisi

Tarih                          28 Şubat 2005

Saat                           14:00

Yer                   :           Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkı Atun Konferans Salonu, Kampus-VAN

2SDesign Copyright 2004