Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

 

 

Proje Ana Sayfası

Projenin Tanımı

Projenin Amacı

Proje Faaliyetleri

Proje Çıktıları

Proje Fotoğrafları

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi–REC Türkiye tarafından desteklenmektedir.

 

VAN'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA PROJESİ

PROJE ÇIKTILARI

 

Proje ile Van kent ve kırsalında eğitim gören 15 okulda ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde, öğretmenlerinde ve ailelerinde çevre bilinci ve duyarlılığı artırılmış olacaktır. Hazırlanacak eğitim seti bütünsel yaklaşımı esas alacağından hedef kitle ekosisteme bir bütün olarak bakabilmeyi öğrenmiş olacaklardır. Faaliyetlerin istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı göstergeler ve doğrulama kaynakları yardımı ile izlenecektir. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine eğitim etkinliğinden önce ve sonra uygulanacak anketler ile farkındalık belirlenmeye çalışılacaktır.

Önerilen faaliyetlerin somut sonuç ve çıktıları şu şekilde sıralanabilir:

·     İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak eğitim materyali eksiği giderilmiş olacaktır.

·      Eğiticiler eğitilerek, eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır.

·      Aileler eğitilerek bilinç yükseltilecektir.

·     Öğrenci-öğretmen-aile üçgeninde sağlanacak bilinç yükselmesi ile      Van’da yaşanan çevre sorunları uzun vadede azalacaktır.

REC-Türkiye’nin hibe desteğiyle yürütülen projenin bir ürünü olarak hazırlanmış bu yayındaki bilgi ve yorumlar yalnızca yazarının görüşlerini yansıtmakta olup, bunların kullanımından ortaya çıkabilecek hiçbir etki ve sonuç REC Türkiye’nin sorumluluğunda değildir.

2SDesign Copyright 2004