Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

 

 

Proje Ana Sayfası

Projenin Tanımı

Projenin Amacı

Proje Faaliyetleri

Proje Çıktıları

Proje Fotoğrafları

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi–REC Türkiye tarafından desteklenmektedir.

 

REC-Türkiye’nin hibe desteğiyle yürütülen projenin bir ürünü olarak hazırlanmış bu yayındaki bilgi ve yorumlar yalnızca yazarının görüşlerini yansıtmakta olup, bunların kullanımından ortaya çıkabilecek hiçbir etki ve sonuç REC Türkiye’nin sorumluluğunda değildir.

VAN'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA PROJESİ

PROJE FAALİYETLERİ

 

Planlanan faaliyetler “yerel halkının yerel çevre sorunları konusundaki bilinç ve duyarlılık düzeyinin gelişmesine somut katkıda bulunmayı” amaçlamaktadır.

 

Önerilen faaliyetlerin somut sonuç ve çıktıları şu şekilde sıralanabilir:

·        İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak eğitim materyali eksiği giderilmiş olacaktır.

·        Eğiticiler eğitilerek, eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır.

·        Aileler eğitilerek bilinç yükseltilecektir.

·        Öğrenci-öğretmen-aile üçgeninde sağlanacak bilinç yükselmesi ile Van’da yaşanan çevre sorunları uzun vadede azalacaktır.

 

Projenin uygulanmasında dört temel aşama vardır.

1.      Aşama: Eğitim materyallerinin hazırlanması

2.      Aşama: Öğretmenlere yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi

3.      Aşama: Öğrencilere yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi

4.      Aşama: Ailelere yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi

 

  Eğitim materyalleri hazırlanırken Gönüllü İnci Grubu tarafından hazırlanarak 4 yıldır sürdürülen eğitimlerde kullanılan eğitim materyallerinden yararlanılacaktır. Uzman bir grafiker tarafından her bir konu grafiklere dönüştürülecektir. Daha sonra her bir konu için 30 slayttan oluşan seriler oluşturulacaktır. Zira eğitimin sınıflarda ve bir ders süresinde verilmesi planlanmaktadır. Daha önceki yapılan çalışmalarda 30 slaytın bir ders için yeterli olduğu görülmüştür.

·  Öğretmenlerin hazırlanan slayt serilerini, proje ekibi ilk eğitimi verdikten sonra da etkin olarak kullanabilmesi için 10 farklı konunun özeti olacak şekilde 30 slaytlık bir “öğretmen eğitim seti” hazırlanarak seçilecek okullardaki öğretmenlere eğitim verilecektir. 

·  Öğretmenlerin eğitiminden sonra seçilen okulların 5. sınıflarında 10 konu 5 eğitmen tarafından birer ders saatinde anlatılacak ve eğitim seti öğretmene hediye edilecektir. 

·  Okullarla yapılacak işbirliği ile okul-aile birliği toplantılarının yapıldığı zamanlarda ailelere 10 konuyu özetleyecek şekilde eğitim verilecektir.

2SDesign Copyright 2004