Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

 

 

Proje Ana Sayfası

Projenin Tanımı

Projenin Amacı

Proje Faaliyetleri

Proje Çıktıları

Proje Fotoğrafları

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi–REC Türkiye tarafından desteklenmektedir.

 

REC-Türkiye’nin hibe desteğiyle yürütülen projenin bir ürünü olarak hazırlanmış bu yayındaki bilgi ve yorumlar yalnızca yazarının görüşlerini yansıtmakta olup, bunların kullanımından ortaya çıkabilecek hiçbir etki ve sonuç REC Türkiye’nin sorumluluğunda değildir.

VAN'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

BİLİNCİ OLUŞTURMA PROJESİ

 

PROJENİN TANIMI 

Proje Van ilinde ilköğretimde çalışacak eğitimcilerin, ilköğretim öğrencilerinin ve öğrenci ailelerinin çevre bilincini yükseltmeye yönelik eğitim materyali hazırlayıp bu eğitim materyallerini 10 kırsal ve 5 şehir merkezindeki okulda eğitim vermeyi ve hazırlanan eğitim materyalini çoğaltarak proje süresi içinde ulaşılamayan diğer hedef gruplara dağıtımını amaçlamaktadır.  

Proje hedef grubu: Van kırsalında ve kentte eğitim gören ilköğretim 5. sınıf öğrencileri, öğretmenler ve öğrenci aileleri hedef grup olarak seçilmiştir.

Sonuçların paylaşımı: Hazırlanacak eğitim setleri karşılıksız olarak Van’da bulunan okullara dağıtılacaktır. Proje sonucunda elde edilecek bilgiler ve duyarlılık örnekleri yerel ve ulusal medya aracılığı ile toplumla paylaşılacaktır.

Sonuçların sürdürülebilirliği: Okulların hepsinde Çevre Kolu bulunmaktadır. Proje kapsamında eğitim verilen okullarda Çevre Kolu üyesi olan öğrencilerle diyalog kurulacaktır. Bu diyaloglar yardımı ile bu üyelere proje ekibi tarafından ekstra bilgi aktarımı yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında eğiticilerin eğitimi hedeflenmiştir. Eğiticiler olan öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitimlerle verilen eğitimin öğretmenler tarafından her yıl tekrar edilmesi sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan okullarda çevre eğitiminin yetersizliğinde en büyük pay, müf redatın yetersiz olmasıdır. Hazırlanarak CD ortamında okullara dağıtılacak olan eğitim seti ile bu açık büyük ölçüde kapanmış olacak ve ellerinde eğitim seti olan öğretmenler bu konuları daha ayrıntılı olarak işleyeceklerdir.

Proje konusu ile ilgili alt yapı: Okulların hazırlanacak eğitim setine ilişkin alt yapıları, dört yıldır sürdürülen çevre eğitimi çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenmiştir. Her okulda TV ve VCD istisnasız olarak bulunmaktadır. Yine 2003-2004 yıllarında MEB tarafından yürütülen bir proje ile her okula en az bir bilgisayar sağlanmıştır. Bu durumda hazırlanacak eğitim materyalleri, iki formatı içerecektir. Birinci format VCD formatı, ikincisi bilgisayar ortamında Microsoft Power Point dosyası şeklinde olacaktır. Böylece sadece VCD’si bulunan veya sadece bilgisayarı bulunan okullar için de eğitim seti kullanılabilir olacaktır.

2SDesign Copyright 2004