Kimliğimiz|Projeler|Yayınlar|Doğuş Öyküsü |Gönüllü İnci Grubu | İletişim | Ana Sayfa

Sayın İlgili,

Derneğimizin çalışmalarına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederek, bizimle birlikte doğayı koruma yönünde göstermiş olduğunuz iradeyi kutluyoruz. 

Derneğimiz, gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalara daha çok ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağladığı desteklerle devam etmektedir. Dernek Merkezi Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampus alanı içinde yer almaktadır. 

Lütfen öncelikle aşağıdaki üyelik koşullarını okuyunuz. Üyelik koşullarını okuduktan sonra Üye Formu'nu doldurarak yazıcıdan çıktı alınız ve imzalayarak Dernek adresine postalayınız. 

Saygılarımızla,

Doğa Gözcüleri Derneği Tüzüğü

MADDE 5. ÜYELİK KOŞULLARI
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, Derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

MADDE 6. ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

a. Asıl Üye: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.  

 b. Fahri Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler.

c. Onur Üyesi : Toplumdaki saygınlığı Derneğin amaç ve çalışmalarına uygun bir konumda olan ve Dernek üyeleri arasında bulunmasının  bu amaç ve çalışmaların gücünü arttıracağına inanılan, önder ve özel nitelikli  kişiler Genel Kurul kararıyla onur uyeliğine seçilir.

 

MADDE 7. ÜYELİK İŞLEMLERİ
Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
a. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik istek bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.

b. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için iki üyenin önerisi şarttır.

c. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
d. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilebilmesi için Kurucular Kurulu’nun onayı şarttır. Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından başvurusu onaylanan adayın, kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır. Bu ödeme yapılmadıkça, Dernek üyeliği kazanılamaz.

e. Dernek Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. Üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde verilen kararlarda gerekçe aranamaz.

 
2SDesign Copyright 2004